مقالات

حداکثرظرفیت سوییت ها چه تعدادمی باشد؟

سوئیتها معمولا دونفره، چهار نفره وشش نفره هستند. سوئیتهای دوبلکس ما هشت و دوازده نفره را دارا می باشند. همینطور بعضی از سوئیتهای ما مناسب تورهای توریستی با ظرفیت بالا می باشد.