مقالات

آیا امکان کنسل رزرو بعداز پرداخت اجاره بها وجود دارد؟

در مورد این موضوع به طور مفصل در شرایط و قوانین توضیح داده شده است.