مقالات

آیاسوییت ها مجهز به وای فای می باشند؟

بله اکثریت سوئیتها مجهز به وای فای است که با درخواست مسافر از مسئول سوئیت فهال می گردد.