بایگانی:

اگرصاحب ملک پاسخگوی مسافرنبود چه؟

اینگونه موارد به ندرت رخ می دهد ولی اگر بنا به هر دلیلی صاحبخانه پاسخوگوی مسافر نباشد سوئیت دیگریاز طرف سایت در اسرع وقت در اختیار مشتری قرار می گیرد.

مشخصات تكميلي

تحویل سوئیت ها چه ساعتی می باشد؟

از آنجا که سوئیت با ما مفتخر است با پشتیبانی 24 ساعته و هفت روز هفته پاسخگوی مسافران عزیز باشد ساعت تحویل سوئیت ها بنا به درخواست مشتری می تواند تغییر کند و لی ساعت قانوی تحویل سوئیت ساعت 13 هر روز می باشد.

مشخصات تكميلي
1 2